Föreningsbigård

2023-05-24  När det finns fika till alla så kommer även avlägsna kusiner.

Önskan om en samlingsplats där vi kan träffas för att fika, (det viktigaste först), prata biodling och hålla kurser verkar bli möjligt.

Kjell Brodin har fått klartecken från både Kungsgårdens SK skidstuga samt markägaren att vår förening får sätta ut en bikupa på

deras område. Vår avsikt är att härefter hyra skidstugan i Kungsgården när vi har våra föreningsmöten.

Nu ska det beställas en bikupa till vår förening. Min förhoppning är att många nya och gamla biodlare kommer att träffas oftare

när vi har en gemensam ”bigård”. En ansökan om bidrag ska skickas till förbundet för kostnader av bikupa samt tillbehör och de

kommer troligtvis att kunna finansiera en större del av vår kostnad.

/Anders Hörning, kassör

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *