Föreningsbigård

2023-05-24  När det finns fika till alla så kommer även avlägsna kusiner. Önskan om en samlingsplats där vi kan träffas för att fika, (det viktigaste först), prata biodling och hålla kurser verkar bli möjligt. Kjell Brodin har fått klartecken från både Kungsgårdens SK skidstuga samt markägaren att vår förening får sätta ut en bikupa på…

Möte 2 april kl. 15:00 i Kungsgårdens Skidstuga.

Hej. Glöm inte att komma på föreningsmötet den 2 april kl. 15:00 i Kungsgårdens Skidstuga. Ni kör på Vretvägen tills den tar slut och där kan ni parkera. Ingen föranmälan behövs. Vi ska prata om föreningens vänmedlemsskap som tyvärr bryter mot stadgarna. Det kommer att finnas kaffe, men de som vill ha tilltugg måste tyvärr…