Bli Biodlare

I Sverige används tre dominerande raser av honungsbin (gula italienska, krainer och nordiska bin).

I Västra Gästriklands Biodlarförening har alla medlemmar bin av rasen Carnica/Krainer bin. Vill du bli biodlare är det viktigt att välja samma ras av bin som finns i ditt närområde. Väljer du någon annan ras så kommer dina bin till slut att bli en blandras och få dåliga egenskaper, såsom ilskna bin och som biodlare är ju det naturligtvis något som man vill förhindra.

Några av våra medlemmar håller även på med drottningodling vilket är ett bra sätt att förädla bina till att t.ex. bli mindre benägna att svärma eller lugnare att hantera. Genom avelsarbete kan man få så pass lugna bin att man inte behöver använda sig av rök när man ska öppna bikupan.

Enkelt sagt så sköter en biodlare om sina bins hälsa och ser till att de trivs i sina kupor, och för att göra det på bästa sätt så krävs det kunskap om bins beteende, biologi samt ekologi.

En biodlare hanterar kolonier med bin som tas hand om i bikupor som är speciellt tillverkade så att biodlaren lättare kan skatta (hämta) det bina producerar, såsom honung, bivax, pollen, propolis, bigift och drottning gelé. Flera av dessa anses ha medicinska effekter och vara nyttiga för vår hälsa i förebyggande syfte.


 

Vår förening är ansluten till Sveriges Biodlares Riksförbund,

det innebär att nya medlemmar registrerar och betalar sitt medlemskap till Biodlarna och sedan får vår lokalförening en del av medlemsavgiften.
Direktlänk Bli Medlem, välj distrikt Gävleborg och lokalförening Västra Gästrikland.


Sköta en bikoloni

Efter att ha införskaffat en bikoloni måste biodlaren fortsätta att ta hand om bina för att säkerställa deras hälsa och produktivitet. Dessa kommer att kräva en kombination av fysiskt arbete, uppmärksamhet på detaljer och kunskap om bins beteende och biologi. Här är några steg som biodlare kan vidta för att ta hand om sin bikoloni:

Kontrollera binas hälsa:
Detta innebär att inspektera bikuporna för att säkerställa att bina är friska och frodas, leta efter tecken på sjukdomar eller skadedjur och åtgärda eventuella problem som uppstår.

Mata och ge vatten:
Under tider när det finns lite nektar tillgängligt kan biodlare behöva ge extra mat för att säkerställa att bina har tillräckligt att äta. Inför vintern behöver ett bisamhälle tillräckligt med honung eller sockervatten för att klara sig till våren.  De måste också tillhandahålla en källa till rent vatten för bina att dricka.

Övervakning av honungsproduktion:
Biodlare övervakar mängden honung som bina producerar, och de kan behöva lägga till eller ta bort skattlådor (lådorna som innehåller vaxkakorna) efter behov.

Underhåll av kupan:
Biodlare måste hålla bikuporna i gott skick, göra nödvändiga reparationer och se till att de är fria från skräp.

Hantering av bipopulationen:
Biodlare måste kunna hantera kolonins storlek och se till att den inte blir för stor eller för liten. Detta kan innebära att dela en bikupa för att skapa en ny koloni eller att kombinera två svagare kolonier till en.

Skörda och bearbeta honung:
När bina har producerat tillräckligt med honung kommer biodlaren att skörda honungen och extrahera den från vaxramarna.

Marknadsföra och sälja produkter:
Biodlare kan sälja honung, bivax och andra birelaterade produkter på marknader, online eller via butiker.